225-2168

סיכת כסף מוזהבת 875, משובצת ברובי, רוסיה, שנות ה20

Gilt silver 975 pin, set with a ruby, Russia, 1920’s

Start Price: $60 Sold for: $65


סיכת כסף מוזהבת 875,
סיכת כסף מוזהבת 875,
סיכת כסף מוזהבת 875,
סיכת כסף מוזהבת 875,
סיכת כסף מוזהבת 875,