225-2170

לוט תכשיטי כסף פיליגרן ישראליים שני פרפרים, תליון חמסה, זוג עגילים, סיכה צורת גמל, ושתי סיכות עם שיבוץ אבני חן

Lot of Israeli silver filigree jewelry, two butterflies, Hamsa pendant, pair of earrings, camel shaped pin, and two pins set with gems

Start Price: $80 Sold for: $80


לוט תכשיטי כסף פיליגרן ישראליים
לוט תכשיטי כסף פיליגרן ישראליים
לוט תכשיטי כסף פיליגרן ישראליים
לוט תכשיטי כסף פיליגרן ישראליים
לוט תכשיטי כסף פיליגרן ישראליים