225-2176

מע' תכשיטים, זוג עגילים וטבעת כ"א עם שיבוץ איולייט Eolite

Set of jewelry, pair of earrings and a ring, each set with eolite

Start Price: $120


מע' תכשיטים, זוג עגילים וטבעת
מע' תכשיטים, זוג עגילים וטבעת
מע' תכשיטים, זוג עגילים וטבעת
מע' תכשיטים, זוג עגילים וטבעת
מע' תכשיטים, זוג עגילים וטבעת