225-2181

כוס כסף 84, רוסיה, סוף המאה ה19

Silver 84 cup, Russia, late 19th c

Start Price: $70 Sold for: $120


כוס כסף 84, רוסיה, סוף המאה ה19
כוס כסף 84, רוסיה, סוף המאה ה19
כוס כסף 84, רוסיה, סוף המאה ה19
כוס כסף 84, רוסיה, סוף המאה ה19
כוס כסף 84, רוסיה, סוף המאה ה19