225-2185

שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית סוף המאה ה19

Six small silver 84 cups, Tsarist Russia, late 19th c

Start Price: $80 Sold for: $95


שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית