225-2187

שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20

Six small silver 84 cups, Tsarist Russia, early 20th c

Start Price: $85 Sold for: $95


שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית