225-2189

שלוש כוסות כסף 84, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20, עם חריטת אר-נובו

Three silver 84 cups, Tsarist Russia, early 20th c, with Art Nouveau engravings

Start Price: $90 Sold for: $160


שלוש כוסות כסף 84, רוסיה הצארית
שלוש כוסות כסף 84, רוסיה הצארית
שלוש כוסות כסף 84, רוסיה הצארית
שלוש כוסות כסף 84, רוסיה הצארית
שלוש כוסות כסף 84, רוסיה הצארית