225-2190

כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית 1895

Silver 84 Tcharka, Tsarist Russia, 1895

Start Price: $40 Sold for: $40


כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית