225-2191

שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית סוף המאה ה19

Six small silver 84 cups, Tsarist Russia, late 19th c

Start Price: $90 Sold for: $120


שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית
שש כוסיות כסף 84, רוסיה הצארית