225-2194

כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית 1872

Silver 84 Tcharka, Tsarist Russia, 1872

Start Price: $40 Sold for: $60


כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית