225-2195

קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה רוסיה

Silver 84 tobacco box, Moscow, Russia

Start Price: $90 Sold for: $150


קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה
קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה
קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה
קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה
קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה