225-2196

כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית 1887

Silver 84 Tcharka, Tsarist Russia, 1887

Start Price: $40 Sold for: $55


כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית
כוסית כסף 84, צ'רקה, רוסיה הצארית