225-2201

קופסת סיגריות, כסף 84, רוסיה תחילת המאה ה20, עם חריטת מראה נערה על המכסה

Silver 84 cigarette case, Russia, early 20th c, engraved with an image of a young girl on the lid

Start Price: $120 Sold for: $160


קופסת סיגריות, כסף 84, רוסיה
קופסת סיגריות, כסף 84, רוסיה
קופסת סיגריות, כסף 84, רוסיה
קופסת סיגריות, כסף 84, רוסיה
קופסת סיגריות, כסף 84, רוסיה