225-2205

קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה רוסיה, 1884, עם עבודת ניילו

Silver 84 tobacco box, Moscow, Russia, 1884, with niello work

Start Price: $120 Sold for: $220


קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה
קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה
קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה
קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה
קופסת טבק, כסף 84, מוסקבה