225-2207

גביע כסף 84, רוסיה, תחילת המאה ה20

Silver 84 cup, early 20th c

Start Price: $140 Sold for: $220


גביע כסף 84, רוסיה, תחילת המאה
גביע כסף 84, רוסיה, תחילת המאה
גביע כסף 84, רוסיה, תחילת המאה
גביע כסף 84, רוסיה, תחילת המאה
גביע כסף 84, רוסיה, תחילת המאה