225-2209

ארבע כוסות כסף 84, רוסיה הצארית תחילת המאה ה20

Four silver 84 cups, Tsarist Russia, early 20th c

Start Price: $140 Sold for: $260


ארבע כוסות כסף 84, רוסיה הצארית
ארבע כוסות כסף 84, רוסיה הצארית
ארבע כוסות כסף 84, רוסיה הצארית
ארבע כוסות כסף 84, רוסיה הצארית
ארבע כוסות כסף 84, רוסיה הצארית