225-2211

קופסת סיגריות, כסף 91 עם אינליי אמייל, מוסקבה, רוסיה, פגמים,

Cigarette case, silver 91 inlayed with enamel, Moscow, Russia, damages

Start Price: $300


קופסת סיגריות, כסף 91
קופסת סיגריות, כסף 91
קופסת סיגריות, כסף 91
קופסת סיגריות, כסף 91
קופסת סיגריות, כסף 91