225-2212

גביע כסף קטן, מוסקבה, רוסיה הצארית 1882

Small silver goblet, Moscow, Tsarist Russia 1882

Start Price: $50 Sold for: $80


גביע כסף קטן, מוסקבה, רוסיה הצארית
גביע כסף קטן, מוסקבה, רוסיה הצארית
גביע כסף קטן, מוסקבה, רוסיה הצארית
גביע כסף קטן, מוסקבה, רוסיה הצארית
גביע כסף קטן, מוסקבה, רוסיה הצארית