225-2213

שתים עשרה כוסיות וודקה על מגש כסף 84, רוסיה תחילת המאה ה20, עם עבודת חריטה אר-נובו

Thirteen vodka glasses on a tray, silver 84, Russia, early 20th c, with Art Nouveau engravings

Start Price: $800 Sold for: $1200


שתים עשרה כוסיות וודקה על מגש
שתים עשרה כוסיות וודקה על מגש
שתים עשרה כוסיות וודקה על מגש
שתים עשרה כוסיות וודקה על מגש
שתים עשרה כוסיות וודקה על מגש