225-2214

ארבעה גביעי כסף 84, רוסיה הצארית

Four silver 84 cups, Tsarist Russia

Start Price: $60 Sold for: $85


ארבעה גביעי כסף 84, רוסיה
ארבעה גביעי כסף 84, רוסיה
ארבעה גביעי כסף 84, רוסיה
ארבעה גביעי כסף 84, רוסיה
ארבעה גביעי כסף 84, רוסיה