225-2237

ענק תימני עתיק, מצופה כסף עם שילוב חרוזי קורל

Antique Yemeni necklace, silver plated integrated with coral beads

Start Price: $150 Sold for: $180


ענק תימני עתיק, מצופה כסף
ענק תימני עתיק, מצופה כסף
ענק תימני עתיק, מצופה כסף
ענק תימני עתיק, מצופה כסף
ענק תימני עתיק, מצופה כסף