225-2241

ענק תימני עתיק, עבודת פיליגרן עם ציפוי כסף, כולל שלוש קופסאות לקמיעות

Antique Yemeni necklace, filigree work with silver plating, including three cases for amulets

Start Price: $600


ענק תימני עתיק, עבודת פיליגרן
ענק תימני עתיק, עבודת פיליגרן
ענק תימני עתיק, עבודת פיליגרן
ענק תימני עתיק, עבודת פיליגרן
ענק תימני עתיק, עבודת פיליגרן