225-2243

קערת פורצלן יפנית, עם ציור סצינת קרב

Japanese porcelain bowl, with a battle scene drawing

Start Price: $50


קערת פורצלן יפנית, עם ציור
קערת פורצלן יפנית, עם ציור
קערת פורצלן יפנית, עם ציור
קערת פורצלן יפנית, עם ציור
קערת פורצלן יפנית, עם ציור