225-2249

צלחת קלוזונה סינית, עיטורי פרחים

Chinese cloisonné plate, floral ornament

Start Price: $50 Sold for: $65


צלחת קלוזונה סינית, עיטורי פרחים
צלחת קלוזונה סינית, עיטורי פרחים
צלחת קלוזונה סינית, עיטורי פרחים
צלחת קלוזונה סינית, עיטורי פרחים
צלחת קלוזונה סינית, עיטורי פרחים