225-2251

לוט של שש עבודת גילוף קורל עתיקים (לשיבוץ בתכשיטים)

Six antique coral carvings (to be set in jewelry)

Start Price: $60 Sold for: $150


לוט של שש עבודת גילוף קורל
לוט של שש עבודת גילוף קורל
לוט של שש עבודת גילוף קורל
לוט של שש עבודת גילוף קורל
לוט של שש עבודת גילוף קורל