225-2256

זוג מחזיקי ספרים, עץ, עבודת גילוף סינית עם הזהבה: שני ילדים מוליכים איש זקן ושני ילדים עם נזיר

Pair of wooden bookends, Chinese carving work with gilding, two children leading an old man and two children with a monk

Start Price: $40 Sold for: $45


זוג מחזיקי ספרים, עץ, עבודת גילוף
זוג מחזיקי ספרים, עץ, עבודת גילוף
זוג מחזיקי ספרים, עץ, עבודת גילוף
זוג מחזיקי ספרים, עץ, עבודת גילוף
זוג מחזיקי ספרים, עץ, עבודת גילוף