225-2263

שרפרף עץ אפריקני, עם עבודת גילוף צורת ראשי בעלי חיים

African wooden stool, with animal head carvings

Start Price: $80


שרפרף עץ אפריקני, עם עבודת גילוף
שרפרף עץ אפריקני, עם עבודת גילוף
שרפרף עץ אפריקני, עם עבודת גילוף
שרפרף עץ אפריקני, עם עבודת גילוף
שרפרף עץ אפריקני, עם עבודת גילוף