225-2264

קופסת טבק, כסף 800, עבודת ריקוע יד אומן

Tobacco box, silver 800, artisan hammered silver work

Start Price: $30 Sold for: $55


קופסת טבק, כסף 800, עבודת
קופסת טבק, כסף 800, עבודת
קופסת טבק, כסף 800, עבודת
קופסת טבק, כסף 800, עבודת
קופסת טבק, כסף 800, עבודת