225-2272

צלוחית כסף אובלית

Oval silver saucer

Start Price: $45


צלוחית כסף אובלית
צלוחית כסף אובלית
צלוחית כסף אובלית
צלוחית כסף אובלית
צלוחית כסף אובלית