225-2273

צלחת -קערה, כסף 800, האימרה עם עבודת ריקוע יד אמן

Plate-bowl, silver 800, artisan hammered edge

Start Price: $120 Sold for: $130


צלחת -קערה, כסף 800, האימרה
צלחת -קערה, כסף 800, האימרה
צלחת -קערה, כסף 800, האימרה
צלחת -קערה, כסף 800, האימרה
צלחת -קערה, כסף 800, האימרה