225-2279

קערת כסף 800

Silver 800 bowl

Start Price: $200


קערת כסף 800
קערת כסף 800
קערת כסף 800
קערת כסף 800
קערת כסף 800