225-2284

קופסת סיגריות, כסף פיליגרן

Silver filigree cigarette case

Start Price: $60 Sold for: $170


קופסת סיגריות, כסף פיליגרן
קופסת סיגריות, כסף פיליגרן
קופסת סיגריות, כסף פיליגרן
קופסת סיגריות, כסף פיליגרן
קופסת סיגריות, כסף פיליגרן