225-2290

כף ומברשת שולחן, כסף 835 גרמניה,

Table brush and dustpan, silver 835, Germany

Start Price: $85 Sold for: $95


כף ומברשת שולחן, כסף 835
כף ומברשת שולחן, כסף 835
כף ומברשת שולחן, כסף 835
כף ומברשת שולחן, כסף 835
כף ומברשת שולחן, כסף 835