225-2300

מחרוזת גרנטים, עם תליון כסף פיליגרן צורת פרפר

String of garnets with butterfly shaped silver filigree pendant

Start Price: $40 Sold for: $50


מחרוזת גרנטים, עם תליון כסף
מחרוזת גרנטים, עם תליון כסף
מחרוזת גרנטים, עם תליון כסף
מחרוזת גרנטים, עם תליון כסף
מחרוזת גרנטים, עם תליון כסף