225-2305

מע' תכשיטים הכוללת זוג עגילים, טבעת וצמיד עשויים כסף, עם שיבוץ ספירים לבנים וטורמלינים בגווני צבע שונים

Set of jewelry comprised of a pair of earrings, silver ring and bracelet, set with white sapphires and tourmalines in various shades

Start Price: $190


מע' תכשיטים הכוללת זוג עגילים,
מע' תכשיטים הכוללת זוג עגילים,
מע' תכשיטים הכוללת זוג עגילים,
מע' תכשיטים הכוללת זוג עגילים,
מע' תכשיטים הכוללת זוג עגילים,