225-2306

לוט תכשיטי אוניקס: ענק, שני צמידים וטבעת

Lot of onyx jewelry: necklace, two bracelets and a ring

Start Price: $50 Sold for: $65


לוט תכשיטי אוניקס: ענק,
לוט תכשיטי אוניקס: ענק,
לוט תכשיטי אוניקס: ענק,
לוט תכשיטי אוניקס: ענק,
לוט תכשיטי אוניקס: ענק,