270-123

שמן על בד, הכרמל, חתום, 90X148
פינגירש עודד נ. 1938

Oil on canvas, The Carmel , signed, 90X148Feingersh Oded b. 1938

Start Price: $1200