270-761

קופת חסכון, צורת משחק Soccer ברזל יצוק, גובה 14 ס"מ, 19.5X9.5

Saving box shaped like a soccer game, cast iron, height 14 cm, 19X9.5 cm

Start Price: $40