270-872

כד אבנית עתיק, דרום גרמניה, המאה ה17 עם תמונות ותיאור שלוש קדושות נוצריות: St. Barbara mit Turm, Margareth mit Wurm, Katherin mitn Radl, dos san drei Schoene Madl. ברברה הקדושה עם מגדל, מרגרט עם תולעת (דרקון), קתרין עם גלגל,אלה הם שלוש נערות יפות, הכד עבר שיקום מקיף, גובה 27.5 ס"מ

Antique stoneware jug, South Germany, with pictures and description of three christian holy women: St. Barbara mit Turm, Margareth mit Wurm, Katherin mitn Radl, dos san drei Schoene Madl (these are three beautiful girls), jug was restored, height 27.5 cm

Start Price: $1200