271-129

כלי חרס זואומורפי, תקופת הברזל המאוחרת 1000-586 לפנה"ס, ראש ידית ורגלים מקוריים, גוף -מרכז השלמה

Zoomorphic terracotta vessel, late iron age 1000-586 BC, head, handle and legs original, center reconstructed

Start Price: $400