271-133

צלמית פיינס (חרס עם גלזורה) מצרים, תקופת תלמטית קדומה, 600-300 לפנה"ס, דמות Ushapti (המשרתים בקברי האצולה המצרית), גובה 10.5 ס"מ, מצב טוב

Egyptian faience statuette, early Ptolemaic era, 600-300 BCE, an Ushabti figure, height 10.5 cm, good condition

Start Price: $220