271-811

כתובה כתובה ומצוירת ביד על קלף מהעיר ציידה בשנת תקל"ד 1774, חמשת אלפים חמש מאות שלושים וארבע, אורך 64, רוחב 53 ס"מ

Handwritten and painted Ketuba on parchment, year 5534 1774, length 64, width 53 cm

Start Price: $4000