• 224-2609

  אותיות דערציילן, אודות ההיסטוריהשל האלף בית היהודי, יצא ע"י בוכהנדלונג מאזאיק, סן פאולו, ברזיל, 1941, עם איורים מאת לזר סגל (חלודה, פגמים)


 • 224-2610

  ילקוט סופר, פרשנות על בראשית ושמותכרוכים יחד, פאקש, תרנ"ד 1894 (דפים מפורדים, נקבי עש)


 • 224-2611

  ספר שאגת זאב, נגד אפיקורסיםחלק ראשון, פאקש


 • 224-2612

  לקוטי צבי, תפילות עם פירושפרעסבורג, תר"כ 1860


 • 224-2613

  ילקוט אליעזר, לקט מתלמוד ומדרשיםחלקים א-ג כרוכים יחד, פרעסבורג, תרכ"ד, תרכ"ו, תרל"א


 • 224-2614

  ספר נועם מגדים וכבוד התורהחסידות, נדפס ע"י תלמידי ישיבת עץ חיים, חסידי באבוא פערנוולד, גרמניה, באזור האמריקאי, מיד אחרי מלחמת העולם השניה


 • 224-2615

  ספר עקידת יצחק, שני כרכים:ספר בראשית, ספר ויקרא עם מגילת שיר השירים, פרסבורג, תר"ט 1849


 • 224-2604

  ספר חידושי סוגיות, נטע שורקמונקאטש, תרנ"ח 1898, קצב דף (נקבי עש)


 • 224-2605

  ספר ערך ש"י על התורה, חלק ראשוןמאראמאראש-סיגעט, תרע"ב 1912


 • 224-2606

  ספר מנוחת אשר, חלק ראשוןפלפול על רוב סוגיות הש"ס, סיגעט, תרל"ו, 1876 "מנוח אשר ייטב", פגמים ונקבי עש (חתימת בעלים)


 • 224-2607

  ישמח משה, חסידות,מארמרוש-סיגעט, תרנ"ח 1898, כל ספרי התורה כרוכים יחד, שני שערים


 • 224-2608

  ספר מר דרור על מסכתות ברכות,כתובות, חולין, נדה ועוד, סיגעט, תרס"א, 1901, עא דף


 • 224-2596

  ספר מאורות אש, דברי אגדה ומוסרטירנויא, Trnava, תרפ"ז 1927, נקבי עש בסוף הספר


 • 224-2584

  סט משניות, ברלין, תע"ו-תע"ז 1716-1717כריכות עור עם שרידי אבזמים, לחלקים זרעים ונשים חסרים השערים, חתימת בעלים מהתקופה


 • 224-2597

  ספר דברי יוסף, חלקים שלישי ורביעיהוצא ע"י יהוסף שוורץ, ירושלים תרכ"א 1861


ימי ושעות התצוגה :

רביעי 9.7.14, יא' בתמוז, בין השעות 14:00-20:00
חמישי 10.7.14 , יב' בתמוז, בין השעות 12:00-20:00
שישי 11.7.14 , יג' בתמוז, בין השעות 10:00-14:00

ראשון-שלישי 13-15.7.14 , טו'-יז' בתמוז, בין השעות 14:00-20:00