ימי ושעות התצוגה :

שני-רביעי, 9.2.15-11.2.15 , כ'-כב' בשבט, בין השעות 14:00-20:00
חמישי, 12.2.15 , כג' בשבט, בין השעות 12:00-20:00
שישי 13.2.15 , כד' בשבט, בין השעות 10:00-14:00

התצוגה והמכירה יתקיימו בבית המכירות, אידלסון 13 ת"א