ימי ושעות התצוגה :

שני-רביעי, 8.9.14-10.9.14, יג' -טו' באלול, בין השעות 14:00-20:00
חמישי, 11.9.14 , טז' באלול, בין השעות 12:00-20:00
שישי 12.9.14 , יז' באלול, בין השעות 10:00-14:00