• 262-009

    פלק חרס אשורו חיטי Syro-Hittite עם דמות לוחם/כהן, סוף האלף השני לפנה"ס, מודבק משני חלקים מקוריים, 8X13.5 ס"מ, נדיר


    Start Price: $375