ימי ושעות התצוגה :

שלישי-חמישי, 23.12.14-25.12.14 , א'-ג' בטבת, בין השעות 12:00-20:00
שישי 26.12.14 , ד' בטבת, בין השעות 10:00-14:00

 
התצוגה והמכירה יתקיימו בדירת העזבון, רח' אהבת ציון 28 ת"א