• 256-2447

  שני ספרים אודות מטבעות ארץ ישראל א. א. רייפנברג, מטבעות היהודים, הדפסה שניה, ירושלים, תשכ"ג ב. א. קינדלר, אוצר מטבעות ארץ ישראל, מבחר מטבעות א"י מימי שיבת ציון עד חתימת המשנה, ירושלים, 1958


  Start Price: $60

 • 256-2399

  בקבוק חרס, א"י, תקופה ביזנטית המאה הרביעית עד שביעית לספירה, נדיר, שלם, גובה 31 ס"מ


  Start Price: $90

 • 256-2254

  שמלה בדוית רקומה, צבעי חום וורוד ע"ג בד שחור


  Start Price: $80

 • 256-1090


  Start Price: $120